Zeeklassen - Een kijkje in Del Huzo

Zeeklassen - Een kijkje in Del Huzo

Zeeklassen-Leergroep 6 bezoekt aan Brugge

Zeeklassen-Leergroep 6 bezoekt aan Brugge

Zeeklassen-Leergroep 6 bezoekt "Het Zwin"

Zeeklassen-Leergroep 6 bezoekt "Het Zwin"

Zeeklassen-Leergroep 5 bezoekt Brugge

Zeeklassen-Leergroep 5 bezoekt Brugge

Zeeklassen-Leergroep 5 bezoekt "Het Zwin"

Zeeklassen-Leergroep 5 bezoekt "Het Zwin"

Zeeklassen-Avondwandeling in het pikkedonker

Zeeklassen-Avondwandeling in het pikkedonker

Zeeklassen-Wandeling naar Ravershyde

Zeeklassen-Wandeling naar Ravershyde

Zeeklassen-Naar het strand

Zeeklassen-Naar het strand

Zeeklassen-Leergroep 5-Atlanticwall

Zeeklassen-Leergroep 5-Atlanticwall

Zeeklassen-Leergroep 5-Walravensijde

Zeeklassen-Leergroep 5-Walravensijde

Zeeklassen-Leergroep 6-Atlanticwall

Zeeklassen-Leergroep 6-Atlanticwall

Zeeklassen-Leergroep 5-Nieuwpoort

Zeeklassen-Leergroep 5-Nieuwpoort

Zeeklassen-Leergroep 6-Walravensijde

Zeeklassen-Leergroep 6-Walravensijde

Zeeklassen-Leergroep 5-Amandine Oostende

Zeeklassen-Leergroep 5-Amandine Oostende

Zeeklassen-Leergroep 5-Mercator Oostende

Zeeklassen-Leergroep 5-Mercator Oostende

Zeeklassen-Leergroep 6-Amandine Oostende

Zeeklassen-Leergroep 6-Amandine Oostende

Zeeklassen-Leergroep 6-Mercator Oostende

Zeeklassen-Leergroep 6-Mercator Oostende

Zeeklassen-Leergroep 6-Nieuwpoort

Zeeklassen-Leergroep 6-Nieuwpoort

Zeeklassen-Leergroep 5 en 6-Noordzee aquarium Oostende

Zeeklassen-Leergroep 5 en 6-Noordzee aquarium Oostende

Zeeklassen-Leergroep 5 en 6- Kinderboerderij Lenspolder

Zeeklassen-Leergroep 5 en 6- Kinderboerderij Lenspolder